Xiao-Shan Zheng

Xiaoshan Zheng

Research Interests: SERS, Biomolecules, Multifunctional Nanoparticles, Bio-nanosensor