Publications-2014

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2014
182BSA-Coated Nanoparticles for Improved SERS-Based Intracellular pH Sensing. Xiao-Shan Zheng, Pei Hu, Yan Cui, Cheng Zong, Jia-Min Feng, Xin Wang, and Bin Ren*, Anal. Chem, 2014,86(24),12250–12257.
DOI: 10.1021/ac503404u [PDF]
182-1182-2
181对氨基苯硫酚分子的表面增强拉曼光谱及等离激元光催化反应(Surface-enhanced Raman Spectroscopy and Plasmon-Assisted
Photocatalysis of p-Aminothiophenol)
. Liu-Bin Zhao, Yi-Fan Huang, De-Yin Wu*, and Bin Ren*, Acta Chim. Sinica,2014,72,1125-1138.
DOI:10.6023/A14080602 [PDF]
181-1181-2
180Quantitative Correlation between Defect Density and Heterogeneous Electron Transfer Rate of Single Layer Graphene. Jin-Hui Zhong, Jie Zhang, Xi Jin, Jun-Yang Liu, Qiong-Yu Li, Mao-Hua Li, Wei-Wei Cai, De-Yin Wu, Dong-Ping Zhan*, and Bin Ren*, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(47),16609–16617
DOI: 10.1021/ja508965w [PDF]
180-1180-2
179Drop-coating deposition and surface-enhanced Raman spectroscopies (DCDRS and SERS) provide complementary information of whole human tears. Pei Hu, Xiao-Shan Zheng, Cheng Zong, Mao-Hua Li, Li-Ying Zhang, Wei Li*, and Bin Ren*, J Raman Spectrosc., 2014,45,565–573
DOI: 10.1002/jrs.4499 [PDF]
179-1179-2
178Laser power dependent surface-enhanced Raman spectroscopic study of 4-mercaptopyridine on uniform gold nanoparticle-assembled substrates. Xiao-Shan Zheng, Pei Hu, Jin-Hui Zhong, Cheng Zong, Xiang Wang, Bi-Ju Liu, and Bin Ren*, J. Phys. Chem. C, 2014,118(7), 3750–3757.
DOI: 1021/jp409711R [PDF]
178-1178-2
177Label-free detection of native proteins by surface-enhanced Raman spectroscopy using iodide-modified nanoparticles. Li-Jia Xu, Cheng Zong, Xiao-Shan Zheng, Pei Hu, Jia-Min Feng, and Bin Ren*, Anal. Chem., 2014,86(4), 2238–2245.
DOI: 10.1021/ac403974N [PDF]
177-1177-2
176Tip-enhanced Raman spectroscopy - an interlaboratory reproducibility and comparison study. Carolin Blum, Lothar Opilik, Joanna M. Atkin, Kai Braun, Stefan B. Kämmer, Vasily Kravtsov, Naresh Kumar, Sergey Lemeshko, Jian-Feng Li, Karol Luszcz, Teimour Maleki, Alfred J. Meixner, Steve Minne, Markus B. Raschke, Bin Ren, Jan Rogalski, Debdulal Roy, Bruno Stephanidis, Xiang Wang, Dai Zhang, Jin-Hui Zhong, and Renato Zenobi*, J. Raman. Spectrosc, 2014,45(1), 22-31.
DOI: 10.1002/jrs.4423 [PDF]
176-1176-2
175Activation of oxygen on gold and silver nanoparticles assisted by surface plasmon resonances. Yi-Fan Huang, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Jia-Min Feng, De-Yin Wu*, Bin Ren*, and Zhong-Qun Tian, Angew. Chem. Int. Ed, 2014,53(9), 2353–2357.
DOI: 10.1002/anie.201310097 [PDF]
175-1175-2
174Probing the location of hot spots by surface-enhanced Raman spectroscopy: toward uniform substrates. Xiang Wang, Mao-Hua Li, Ling-Yan Meng, Kai-Qiang Lin, Jia-Min Feng, Teng-Xiang Huang, Zhi-Lin Yang*, and Bin Ren*, ACS Nano, 2014,8(1) 528–536.
DOI:10.1021 /nn405073H [PDF]
174-1174-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—