Publications-2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2018
214Shell‐Isolated Tip‐Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopy. Ya-Ping Huang, Sheng-Chao Huang, Xiang-Jie Wang, Nataraju Bodappa, Hao Yin, Chao-Yu Li, Hai-Sheng Su, Meng Meng, Hua Zhang, Bin Ren*, Zhi-Ling Yang, Renato Zenobi*, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, Accepted Author Manuscript.
DOI: 10.1002/anie.201802892
214-1214-2
213Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for Bioanalysis: Reliability and Challenges. Cheng Zong, Mengxi Xu, Li-Jia Xu, Ting Wei, Xin Ma, Xiao-Shan Zheng, Ren Hu, and Bin Ren*, Chem. Rev., 2018, Article ASAP.
DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00668
213-1213-2
212Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy. Shu Chen , Yue-Jiao Zhang, Tien-Mo Shih, Wei-Min Yang, Shu Hu, Xiao-Yan Hu, Jian-Feng Li* , Bin Ren , Bing-Wei Mao , Zhi-Lin Yang*, and Zhong-Qun Tian, Nano Lett., 2018, Article ASAP.
DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b04385
nl-2017-04385y_0006212-2
211Rational fabrication of silver-coated AFM TERS tips with a high enhancement and long lifetime. Teng-Xiang Huang, Cha-Wei Li, Li-Kun Yang, Jin-Feng Zhu, Xu Yao, Chuan Liu, Kai-Qiang Lin, Zhi-Cong Zeng, Si-Si Wu, Xiang Wang*, Fang-Zu Yang* and Bin Ren*, Nanoscale, 2018, 10, 4398-4405.
DOI: 10.1039/C7NR08186C
211-3211-4
210A pasmonic sensor array with ultrahigh figures of merit and resonance linewidths down to 3 nm. Bo-Wen Liu, Shu Chen, Jian-Cheng Zhang, Xu Yao, Jin-Hui Zhong, Hai-Xin Lin, Teng-Xiang Huang, Zhi-Lin Yang, Jin-Feng Zhu, Shou Liu, Christoph Lienau, Lei Wang,* and Bin Ren*, Adv. Mater., 2018, 1706031, online.
DOI: 10.1002/adma.201706031
210-1210-2
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—